Jak obrazovka LED maximalizuje svou účinnost v pohlcujících scénách?

„Immersive“ lze říci, že je jedním z „módních slov“ v mnoha oblastech, jako je kultura, zábava, technologie a hry.Od pouličních restaurací a mikro deskových her až po místa pro představení a zábavní parky s tisíci lidí, různé podniky a podniky ze všech oblastí života zdůrazňují „pohlcující“ a přidávají pohlcující zážitky.Jako termín sám o sobě se vynořil ze svého raného vzestupu v roce 2016 až do současnosti, kde lze ponořit vše, a v důsledku toho se objevila slova jako „pohlcující výstavní síně“ a „pohlcující výstavy“.Mezi nimi,LED displejetaké držet krok s trendem, ponořit se do „imerzivní“ scény se silným postojem a stát se vysoce poutavou výstavní formou.Jak tedy obrazovka LED vytváří rozmanitý a ohromující vizuální smyslový zážitek pro diváky v pohlcujících scénách s různými uspořádáními krajiny a aplikacemi?

A

Proč se LED obrazovky mohou stát hlavní volbou pro pohlcující scény?

Co je to působivá výstavní síň?Doslova řečeno, zdá se, že ponoření vytváří komplexní efekt, který je oddělený od skutečného prostoru a využívá atmosféru, osvětlení, zvukové efekty, interpretaci a další prostředky k prezentaci vizuálních, sluchových, příběhových a dokonce i finálních emocí, které chtějí hráči sdělit v trojrozměrným způsobem.Zdá se však, že mnoho imerzivních metod na trhu se zaměřuje více na objektivní efekty ponoření a méně na subjektivní pocity hráčů.Kromě fyzických projevů lidé často vnímají existenci světa prostřednictvím svých těl.Pohlcující atmosféra vytváří smyslový systém, který transformuje těla lidí, maximalizuje jejich zrakové, sluchové, čichové, chuťové a dotekové smysly a dosahuje interakce mezi chováním a emocemi.V této době nabývá na důležitosti především výstavní zařízení ve výstavní síni.

Jako nejdůležitější vizuální nosič umožňují LED obrazovky návštěvníkům ponořit se do scény, dosáhnout celistvé integrace, ponoření a emocionální komunikace a dát zobrazovacímu prostoru komplexní nový zážitek.Éra rychlého občerstvení pominula a jen pečlivým zvážením se můžeme přizpůsobit změnám ve vývoji průmyslu.LED displeje, s jejich jemnými a živými efekty s ultra vysokým rozlišením, dokáže rekonstruovat vztah mezi obsahem výstavy a výstavním prostorem a stává se mainstreamovou volbou pro rozmanité pohlcující zážitky.Upřednostňují je velké výstavní síně v oblasti výstavnictví, muzea, výstavní centra, podniky a další velké výstavní síně a přinášejí další možnosti do kulturního a turistického průmyslu.

B

Pohlcující scénická interpretace s podporou LED obrazovek prolamuje pátou stěnu mezi jevištěm a hledištěm a umožňuje, aby se kolem diváků odehrávalo vše.Pohlcující zážitek je extrémně silný, umožňuje komunikaci přesahovat prostor, umožňuje vymyšleným scénám zářit do reality a činí původně monotónní obrazy živějšími, slyšitelnějšími, pozorovatelnějšími a vnímatelnějšími.To je kouzlo LED obrazovek na pohlcujících místech v různých oborech.

C

Jaký typ obrazovky LED je oblíbený v pohlcujících scénách?

Od začátku letošního roku je vývoj imerzivních LED obrazovek nezastavitelný.Ve skutečnosti, díky růstu poptávky na trhu a neustálému pokroku zobrazovací technologie, popularita imerzivních displejů neustále kvasí.Když se podíváme kolem sebe, řešení „pohlcující zkušenosti“ pokrývají téměř všechny oblasti vznikající spotřeby a stávají se novými aplikacemi v průmyslu displejů.Takže s tolika oslnivými typyLED displeje, které jsou nejoblíbenější v pohlcujících scénách?

D

V obsáhlé výstavní síni jsou hlavními postavami LED průhledné obrazovky, LED pozemní obrazovky, LED velkoplošné obrazovky atd. s širokou škálou aplikačních scénářů.Například pohlcující výstavní síň Yunnanského archeologického muzea: jednotka „Restoration Record“ se nachází v prvním patře suterénu a vytváří historické scény „starověkých prosperujících časů“, „starověké iluze Yunnan“ a „přetrvávající kouzlo Nanzhao“. “ prostřednictvím umělecké rekreace.Ponořením se do něj mohou diváci zažít výjevy dávného blahobytu a šťastného života našich předků.Šest LED transparentních obrazovek může prezentovat různý obsah podle celkových proměn působivé výstavní síně;Na obrazovce s LED dlaždicemi níže se shromažďují světlušky a tančí motýli.S každým učiněným krokem objevíte nějaká nečekaná překvapení;Postupným chůzí k LED obrazovce, na křižovatce s pozemní obrazovkou, se hvězdné světlo a jepice sbíhají.Světlo a stín se prolínají a archeologie a realita se zde prolínají a skutečně prožívají „pohlcující zážitek“.

E

Téměř všechny LED displeje bezesporu splňují požadavky imerzivních scén, zejména v oblasti kultury a cestovního ruchu, kdeLED displejemohou plně plnit svou roli.Dne 1. října byla v 0101PARK, Wensan Digital Life Street, Hangzhou otevřena první originální divadelní interaktivní výstava umění na světě s názvem Classic of Mountains and Seas, „The Classic of Mountains and Seas in Search“.Tato umělecká výstava světel a stínů využívá LED displej a projekční technologii jako nosiče, integrující různé špičkové technologie, jako je 360° plně prostorová prezentace digitálního obsahu, 3D obří obrazovky pouhým okem, 5G interakce a aromaterapeutická zařízení, k vytvoření 360° multi smyslově pohlcující světelný a stínový prostor, plně kopírující svět „Klasiky hor a moří“.

F

Tyto neustále se měnící LED displeje se postupně stávají atraktivními nástroji pro různé pohlcující scény, a to díky svým jasným a barevným efektům zobrazení a schopnosti kombinovat inovativní technologie pro vývoj nové hry.

Mohou LED displeje pomoci lépe vyvinout pohlcující scény?

S rychlým rozvojem technologií se potřeby lidí stávají stále rozmanitějšími a personalizovanými.Moderní "imerzní vesmírná výstavní síň" je navržena nejen s jednoduchým vizuálním vybavením, ale také kombinuje pokročilou výstavní techniku ​​doma i v zahraničí, LED obrazovky a holografickou interaktivní projekční technologii, imerzní projekční systémy, rozšířenou realitu AR a virtuální realitu VR atd. Integruje zvuk, světlo, elektřinu, projekci, obraz, text, interaktivní video a další obsah, aby byla výstavní síň modernější a informovanější, dosáhněte lepších výsledků šíření než tradiční statické a jednosměrné metody šíření.LED obrazovky poskytují tradičním výstavním prostorům pohlcující zážitek, nejen že uspokojují potřeby návštěvníků na vyšší úrovni a plně mobilizují jejich vnímací systém, aby poskytoval smyslový požitek, ale také dělají výstavní síň technologicky a dynamičtější, což umožňuje každému návštěvníkovi dokončit krásný zážitek z návštěvy, i když jsou ponořeni do toku informací.

G

Kromě těchto digitálních technologických prostředků je však důležitější dosáhnout na výstavě co nejvíce autentického a efektivního vyjádření, aby návštěvníci mohli hluboce porozumět informacím, které mají být sdělovány a vyjádřeny ve výstavní síni, a užít si pohlcující návštěvnický zážitek a hluboce pochopit téma a duši celé výstavní síně.Věříme tomuLED displejeprorazí vlny a postoupí vpřed v modrém oceánu digitální ekonomiky.

H

V budoucnu zažije průmysl imerzivních displejů ještě razantnější rozvoj.Je však třeba poznamenat, že vytvoření pohlcujícího zážitku vyžaduje vysoké požadavky na stabilitu, spolehlivost, bezpečnost a další aspekty LED zobrazovacích produktů.Kromě toho tato stránka s pohlcující expozicí také klade vysoké standardy na technickou podporu a profesionální služby společností zabývajících se LED displejem.Společnosti zabývající se LED displejem se stále musí držet inovací technologie LED displejů a průlomů, aby pomohly průmyslu displejů dosáhnout vyšší úrovně.


Čas odeslání: 11. prosince 2023